Energiatehokkuus

Maalämpöpumput yleistyvät

Maidon jäähdytyksestä käytettävien lämmön talteenottojärjestelmien lisäksi toinen tilojen energianhuollossa yleistyvä menetelmä on maalämpö. Laitteistot ovat yleisiä omakotitasolla ja toimivat samalla periaatteella myös karjasuojissa.

Lämmönkeruuputkiston sijoituspaikat vaihtelevat mahdollisuuksien mukaan. Maahan sijoitetun putkiston vaihtoehdoksi on kokeiltu myös putkiston sijoittamista lietekuiluun. Sijoittaminen on perusteltua, jos putkiston asennuskustannukset kuiluun jäävät merkittävästi alhaisemmiksi kuin maan alle.

Lietekuilu ei kuitenkaan ole mikään suuri lämpövarasto. Lämmön talteenotossa on huomioitava, että lietteen viskositeetti suurenee selkeästi 7⁰C viileämmässä, mikä heikentää lannan virtaus- ja pumppausominaisuuksia ja siten vaikeuttaa lannan poistoa lantakourusta. Mainitussa sovelluksessa lannan jäähtyminen on vaarana ainakin talviaikaan. Mikäli lämpöpumppujärjestelmässä ei ole korvaavaa lämmönlähdettä, niin lannan poiston takaamiseksi lämpöpumppu joudutaan sammuttamaan. Lämpöpumpun ympärivuotisen käytön takaamiseksi on järjestelmiin usein suunniteltu toiseksi lämmönlähteeksi maaperään tai porakaivoon asennettu lämmönkeruupiiri.

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus