Tuotannon järjestäminen

Maitotilabarometri 2012

Maitotilabarometri 2012 –kyselyllä selvitettiin pohjoissavolaisten asiantuntijoiden ja itäsuomalaisten maitotilojen ajatuksia maidontuotannon nykytilanteesta ja tulevaisuudesta.

Asiantuntijakysely lähetettiin 200 pohjoissavolaisille maatalousalan asiantuntijoille tammikuun 2012 lopussa.

Tilojen kysely lähetettiin postitse kaikille Osuuskunta ItäMaidon ja Osuuskunta Maitomaan maitotiloille (n.2700 tilaa) helmikuussa 2012.

Tilakyselyn tulokset:

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus