Tuotannon järjestäminen

Pro Gradu tutkimus metaanipäästöjen vähentämisestä

Pauliina Hietalan gradu selvittää mahdollisuuksia vähentää naudanlihantuotannosta aiheutuvia metaanipäästöjä residuaalisen syönnin jalostusvalinnan avulla.

"Karjakohtaiset nautojen ruuansulatuksesta aiheutuvat metaanipäästöt olivat 4,93 tonnia vuodessa karjakoon ollessa 35 emolehmää. Rehun hyväksikäytön tehostumisen seurauksena karjakohtaiset metaanipäästöt vähenivät 10,24 kg vuodessa. Yhden valintakierroksen aikaansaama nautojen rehun hyväksikäytön tehostuminen vähensi 25 vuoden tarkastelujaksolla metaanipäästöjä 192,96 kg karjaa kohti."

Lue koko gradu: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/29682

 

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus