Lannan käsittely

Lietteen voi separoida mekaanisesti tai kemiallisesti

Lietelannan separointi erottelee lietteessä kuiva-aineen ja nesteen. Separoinnista on hyötyä, koska erotetun kuiva-aineen ja nesteen ravinnepitoisuudet ovat erilaiset. Tällöin ne voidaan kohdentaa paremmin peltojen lannoituksessa. Esimerkiksi fosforiköyhille pelloille saadaan arvokasta lannoitetta separoidun lannan kuiva-aineesta ja nestepitoinen aines voidaan levittää lohkoille, joissa fosforipitoisuudet ovat korkeat. 

Kemiallisessa separoinnissa lisätään lietteeseen rautakemikaalia ja lopuksi kuiva-aine vielä puristetaan mekaanisesti nesteestä erilleen. Mekaanisessa separoinnissa Kuiva-aine vain puristetaan ilman kemiallista käsittelyä. Kemiallisen separoinnin kustannukset tulevat siten hieman kalliimmaksi.

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus