Lannan varastointi

Kuivalannan varastointi ja käsittely

Lantalan on oltava vesitiivis, eikä sen tyhjennyksenkään tai lannan siirron aikana saa aiheutua vuotoja. Lantalan on oltava niin suuri, että sinne mahtuvat koko vuoden aikana kertyvät lannat ja virtsat. Tilavuudesta on mahdollista poiketa, jos vuoden aikana kertyvästä lannasta vähennetään laidunnuksessa laitumelle jäävä lanta, toiselle viljelijälle luovutettu lanta tai jatkojalostukseen käytetty lanta.

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus