Lannan varastointi

Aumaaminen

Kuivalannan aumaaminen (ent. patterointi) on lannan varastointia aumassa peltolohkolla tai peltolohkon läheisyydessä siten ettei siitä aiheudu vesistöjen pilaantumisvaaraa. Kuivalantaa voidaan siis poikkeustilanteissa varastoida muualle kuin kotieläinsuojan yhteydessä olevaan lantalaan.

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus