Maan rakenne

Säätösalaojitus

"Peltojen kuivatus on Suomessa lähes kaikkialla välttämätöntä, jotta viljely on ylipäätään mahdollista. Suuret sademäärät suhteessa haihduntaan syksyisin ja lumen sulaminen keväällä johtavat suuriin valumiin. Ilman kuivatusta tasainen maasto ja huonosti vettä läpäisevä maaperä johtavat vettä pois pellolta viljelyn kannalta liian hitaasti.

Säätösalaojituksella pohjavedenpinta voidaan pitää ajoittain korkeammalla kuin tavanomaisessa salaojituksessa, minkä seurauksena maan kosteus kasvaa ja salaojavalunta vähenee." Julkaisu säätösalaojituksesta 

Lähde: ÄIJÖ, Helena, PAASONEN — KIVEKÄS, Maija ja PELTOMAA Rauno. 2009. Maaseutuverkoston esite: Säätösalaojitus. Multiprint.

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus