Maan rakenne

Viljelymaan rakenneongelmat

"Maan rakenne vaikuttaa veden pidättymiseen ja liikkumiseen maassa. Rakenteella on merkitystä pellon viljeltävyyteen ja kasvutekijöihin ja edelleen kasvien kasvuun ja peltoviljelyn ympäristökuormitukseen. " Julkaisu viljelymaan rakenneongelmat. 

Lähde: VILJELYMAAN RAKENNEONGELMAT. 2008. Työ- ja elinkeinokeskus & Lounais-Suomen ympäristökeskus.

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus