Maan rakenne

Maan rakenteen arviointi

Maaperän rakenteella on suuri vaikutus maaperän kasvukuntoon ja pellon sadontuottokykyyn. Maan rakennetta voidaan arvioida lapioanalyysin tulosten perusteella ja ne kertovat paljon maaperän rakenteesta sekä tiivistymisen tilasta. Kaivetusta kuopasta analysoidaan ruokamultakerroksen sekä pohjamaan rakennetta.

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus