Maan rakenne

Kunnostus ja ylläpito

Tiivistynyttä maata voidaan kunnostaa mekaanisesti jankkuroimalla tai biologisesti viljelemällä syväjuurisia lajeja, kuten sinimailasta, apilaa ja ruokonataa. Maan rakenteeseen ja viljavuuteen vaikuttavat fysikaaliset, biologiset ja kemialliset tekijät. Viljelymaan rakenteelliset ongelmat pahenevat yksipuolisen viljelykierron, suurentuneiden peltotyökoneiden sekä kevytmuokkauksen myötävaikutuksesta. Tietokortti maan rakenteen kunnostuksesta ja ylläpidosta

 Hyvät maatalouskäytännöt-maan rakenteen hoito ja merkitys video.

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus