Ravinteet ja ympäristö

Maatalouden vesiensuojelutoimet

Maatalouden vesistökuormitus on pääasiassa hajakuormitusta eli sitä tulee erilaisia määriä useista eri kohdista. Jos kuormitus on pistekuormitusta, sitä on helpompi hallita, koska kuormitusta vähentävät toimet voidaan hoitaa keskitetysti suoraan kuormituslähteellä. Tietokortti maatalouden vesiensuojelutoimista

Ravinnehävikit euroiksi- hanke järjesti tietopäivän Maaningalla 2012. Tilatoimenpiteiden vaikutusten arvioinnista oli luennoimassa Jukka Koski-Vähälä Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry:stä. Jukka Koski-Vähälän PowerPoint-esitys vesistövaikutusten arvioinnista. 

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus