Ravinteet ja ympäristö

Jaloittelutarhojen vesien hallinta

Jaloittelutarhoja on kolmea eri tyyppiä; tiivispohjaisia, maapohjaisia ja vaihtopohjaisia. Pohjan rakenne sekä pintamateriaali vaikuttavat valumavesien muodostumiseen. RAE-hankkeessa on tutkittu kolmea erilaista Pohjois-Savon alueella sijaitsevaa jaloittelutarhaa. Tarhojen valumavesien typpi- fosfori- ja ulostemikrobikuormitusta on seurattu ojista ja purkuputkista otetuilla vesinäytteillä kesinä 2012 ja 2013. Seurantaa jatketaan myös kesän 2014 aikana. Tietokortti jaloittelutarhojen vedet: tutkimusesimerkki

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus