Ravinteet ja ympäristö

Ympäristötuen erityistuet

Ympäristötuen erityistukien tarkoitus on edistää maaseudun luonnon monimuotoisuutta ja vähentää ympäristön sekä vesistöjen kuormitusta. Tavoitteena on myös laadukkaiden ja turvallisten elintarvikkeiden saannin turvaaminen kuluttajille.

Erityistukisopimuksia ovat:

 • Suojavyöhykkeiden perustaminen ja hoito
 • Monivaikutteisen kosteikon hoito
 • Pohjavesialueiden peltoviljely
 • Luonnonmukainen tuotanto
 • Luonnonmukainen kotieläintuotanto
 • Perinnebiotooppien hoito
 • Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen
 • Alkuperäisrotujen kasvattaminen
 • Alkuperäiskasvien viljely
 • Valumavesien käsittelymenetelmät
 • Ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen
 • Lietelannan sijoittaminen peltoon 
 • Turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely
 • Hakijana rekisteröity yhdistys

Lue lisää alkuperäisestä lähteestä Maaseutuvirasto.

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus