Ravinteet ja ympäristö

Suojakaistat ja -vyöhykkeet

Peltolohkoilla tarvittavista maataloustukien vaatimusten mukaisista pientareista ja kaistoista säädetään täydentävissä ehdoissa sekä ympäristötuen ehdoissa. Myös vesilaissa otetaan kantaa pientareisiin.

Katso kuvasarja pientareista, suojakaistoista ja suojavyöhykkeistä. 

Ravinnehävikit euroiksi -hanke järjesti tietopäivän Maaningalla 2012. Ravinnekuormituksen vähentäminen suojakaistoilla, lietelannasta aiheutuva kuormitus ja sen vähentäminen sekä kasviaineksesta vapautuva fosfori olivat Jaana Uusi-Kämpän luennon aiheena. MTT Jokioiselta Jaana Uusi-Kämpän PowerPoint- esitys ravinnekuormituksen vähentäminen suojakaistoilla.  

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus