Typensitoja- ja kerääjäkasvit

Kerääjäkasvien käyttö

"Mitä pidemmän osan vuodesta maa on elävän kasvillisuuden peitossa, sitä pienemmäksi etenkin typen huuhtoutuminen jää. Kerääjäkasveilla voidaan pidentää kasvipeitteistä aikaa. Kerääjäkasvit voidaan luokitella pyydys- ja aluskasveihin. Aluskasvi kylvetään samanaikaisesti pääkasvin kanssa, kun taas pyydyskasvi eli välikasvi kylvetään vasta pääkasvin sadonkojuun jälkeen. Kerääjäkasvin satoa ei yleensä korjata, vaan se muokataan maahan viherlannoitteeksi joko syksyllä tai keväällä." Julkaisu kerääjäkasvien käytöstä

Lähde: KERÄÄJÄKASVIEN KÄYTTÖ. 2008. Työ- ja elinkeinokeskus & Lounais-Suomen ympäristökeskus.

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus