Työvoima

Työohjeoppaat maaseutuyrittäjälle ja nuorille työntekijöille

Nuoren työntekijän palkkauksessa tulee ottaa huomioon hänen ikä. Nuorta työntekijää ohjaavat erilaiset säädökset ja rajoitukset. Esimerkiksi 13–14- vuotiaalla työntekijällä ei saa työaikasäädöksen mukaan teettää ylitöitä. 15- 17 – vuotias työntekijä saa tehdä enintään 80 tuntia vuodessa ylitöitä.

Maaseutuammattiin ry on julkaissut työohjeoppaat maaseutuyrittäjälle ja kesätöihin menevälle nuorelle. Työohjeoppaat löytyvät Maaseutuammattiin ry sivustolta.

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus