Työvoima

Maatila työnantajana

Maataloudessa tapahtuu suuria muutoksia tilojen koon kasvaessa. Maatalousyrittäjä tarvitsee yhä useammin ulkopuolista työvoimaa keventääkseen oman työnsä kuormittavuutta. Suurten tilojen hoitamiseen ei enää yrittäjän oma työpanos riitä.

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus