Energia

Energia

Energiatehokkuutta maatalouteen

Kohoava energian hinta vauhdittaa uuden teknologian käyttöönottoa myös maataloudessa. Uusiutuvan energian hyödyntämiseen on useita eri vaihtoehtoja. Aurinkopaneelien ja -keräinte hinnat ovat tulleet viime vuosina alaspäin teknologian kehittymisen myötä. Maalämpöä käytetään hyödyksi uusien tuotantorakennusten energiaratkaisuissa. Lämpöpumpputekniikalla voidaan hyödyntää myös maidon ja lietelannan tuottamaa lämpöä. 

Biokaasuvoimaloita on rakennettu maatiloille ja niiden hyötysuhdetta kehitetään koko ajan tutkimustyön kautta. Maatilan energiaratkaisut kannattaa suunnitella kunnolla uuden tuotantorakennuksen suunnitteluvaiheessa. Energiatehokas rakentaminen on todellinen keino maatalouden tuotantokustannusten alentamiseen.

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus