Aurinkoenergia

Aurinkoenergian talteenottotekniikat

Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää kahdella tekniikalla: Tyhjiöputkikeräimillä ja sähköenergian talteenottopaneeleilla.

Tyhjiöputkikeräimet

Lasisten tyhjiöputkikeräinten lämpötila nousee ja putkien sisällä oleva neste lämpenee. Nesteen keräämä lämpö otetaan talteen vesikiertoon, joka lämmittää lämminvesivaraajaa. Tyhjiöputkien tulisi sijaita kohtuullisella etäisyydellä lämminvesivaraajasta. Menetelmä on tehokas ja energiaa ei häviä paljon siirto- eikä muuntoprosessissa.

aurinkopaneeli

Tyhiöputkikeräimiähyödynnetään lämpöenergian tuotannossa

 

Aurinkopaneelit

Paneelit tuottavat tasavirtaa, jonka verkkoinvertteri muuttaa sähköverkkoon sopivaksi vaihtovirraksi. Tuotettu virta syötetään sähköverkkoon, jonka kautta se on tilalla käytettävissä. Yli oman tarpeen tuotettu sähköenergia myydään sopimuksen mukaan verkkoyhtiölle.

tyhjioputkikeraimet

 Aurinkopaneelien (aurinkokennojen) avulla tuotetaan sähköenergiaa

 

Lue tietokortti aurinkolämmöstä ja sähköstä

Lue tietokortti aurinkoenergiasta

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus