Biokaasu

Lannan käsittely biokaasuttamalla

Biokaasua muodostuu eloperäisten materiaalien hajotessa hapettomassa ja riittävän lämpimässä ympäristössä. Maatiloilla syötteiksi sopivat esimerkiksi lanta ja lietteet, kasvintuotannon jätteet, ympäristönhoidolliset kasvit sekä muut peltobiomassat (energiakasvit). Mikrobit hajottavat materiaaleja pienempiin osiin, jolloin hajotuksen lopputuotteena muodostuu pääasiassa metaania (n. 60 %) ja hiilidioksidia (n. 40 %) sisältävä kaasuseos. Tietokortti lannan käsittelystä biokaasuttamalla.

Biokaasun oma käyttö

Biokaasu ajoneuvojen voimanlähteenä

Biokaasua voidaan käyttää traktorin polttoaineena. Videossa esitellään traktorin tankkaus ja koeajo biokaasulla. Video on kuvattu Haapajärven ammattiopistolla. 

 

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus