Energian käyttö

Lypsykarjatilan energiankäyttö

Lypsykarjatilalla energiaa kuluu aina pesuvesien lämmittämiseen ja maidon jäähdyttämiseen. Lisäksi muita suuria sähkönkulutuskohteita ovat

  • Ruokinta
  • Valaistus (varsinkin talvella)
  • Lannankäsittely
  • Ilmanvaihto (riippuen rakennusratkaisuista)

Kaikissa energiankulutuskohteissa on löydettävissä kustannussäästöjä. Pieni investointi säästökohteeseen voi tuoda kannattavuutta useita vuosia tulevaisuudessa.

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus