Energiatehokkuus

Energiankäyttö karjatiloilla

Maito –hankkeen Viljo –maatalousnäyttelyn  kyselyn tulosten perusteella suurin osa tilojen energiasta saadaan ostosähköstä. Maalämpö on käytössä n. 10 % vastanneilla tiloilla ja aurinko- tai tuulienergiaa vajaalla 2%:lla.

Lue lisää...

Maalämpöpumput yleistyvät

Maidon jäähdytyksestä käytettävien lämmön talteenottojärjestelmien lisäksi toinen tilojen energianhuollossa yleistyvä menetelmä on maalämpö. Laitteistot ovat yleisiä omakotitasolla ja toimivat samalla periaatteella myös karjasuojissa.

Lue lisää...

Lämmintä vettä tarvitaan aina

Lypsykarjatilojen ilmanvaihto – ja rakennusjärjestelmät ovat vaihdelleet vuosien saatossa paljonkin ja edelleen on tarjolla useampia tapoja rakentaa karjasuoja. Karjatilan lämmittäminen alkaa olla nykyisin harvinaista uusissa karjasuojissa. Kaikilla tiloilla tarvitaan kuitenkin läpi vuoden kuumaa vettä. Veden lämmittämiseen kuluva energia on varsin helppo arvioida.

Lue lisää...

Lypsyrobotille kuumaa ja maitosäiliölle kylmää

Maitotilan energiankulutuksen rytmi on lypsyrobottien aikakaudella muuttunut. Lypsyrobotti lypsää lehmiä lähes koko ajan, jolloin sähkömoottori on käynnissä lähes tauotta. Lypsyn jälkeen maito on jäähdytettävä mahdollisimman nopeasti alle 4⁰C lämpötilaan.

Lue lisää...

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus