Muut energiamuodot

Maa- ja lietelämmön talteenotto

Lämpöpumpputekniikalla voidaan maataloudessa hyödyntää monia lämmönlähteitä. Lypsylehmätiloilla maidosta lämmöntalteenotto on yleistymässä ja sikatalouden puolella hyödynnetään jonkun verran lietteen lämpöä. Tietokortti maa- ja lietelämmön talteenotosta.
 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus