Energia

Kuvasarja_navetan_rakentamisesta.pdf

Karja

Lihatalous_6_2011.pdf

Asiantuntijakysely2012_tulokset.pdf
Maidontuotannon_kehitys_1999-2011.pdf
Tilakysely2012_Investoinnit.pdf
Tilakysely2012_Maidontuotanto.pdf
Tilakysely2012_Neuvonta.pdf
Tilakysely2012_Perustiedot.pdf
Tilakysely2012_Suunnitelmat.pdf

Logistiikka

MPH-paalivaunu.docx
Rehunkorjuumenetelmien_vertailu_posteri.pdf

IMG_1704.JPG

Kuluuko_tyoaika_tiella.pdf
Rekka-hanke_laskee logistiikkaa.pdf
Tilamallinnukset.pdf

Maatalouden_logistiikkaopas.pdf

Ravinteet

Lannan_kasittelyn_vaihtoehtoja.docx
Lannan_kasittelyteknologiat.pdf

Biohiilen_vaikutukset_maan_kasvukuntoon.pdf
Maan_kasvukunnon_korjaaminen.pdf
Maan_rakenteen_vaikutus_ravinnetalouteen.pdf
Maan_tiivistymisen_vaikutukset_ja_sen_valttaminen_peltoviljelyssa.pdf
Peltomaan_rakenteen_analysointi.pdf
Saatosalaojitus.pdf
Viljelymaan_rakenneongelmat.pdf

Maatilan_ravinnetaseiden_laskennasta.pdf
Ravinnetaseet.pdf
Ravinnetaseet_nurmenviljelyssa_ja_niiden_merkitys.pdf
Ravinnetaselaskelmat_viljelijan_ja_neuvojan_tyokaluna.pdf
Ravinteiden_tehokas_hyodyntaminen.pdf

Biohiilen_kayttomahdollisuudet_maataloudessa.pdf
Biokaasulaitoksen_jaannos_lannoitteena.pdf
Fosforilannoituksen_taloudellinen_optimointi.pdf
Lihaluujauho_lannoitteena.pdf
Ravinteiden_tehokas_hyodyntaminen.pdf

Ajankohtaisia_tutkimustuloksia_nurmenviljelyn_ymparistovaikutuksista.pdf
Hevostalous_ja_ymparisto.pdf
Hevostalous_ja_ymparisto2.pdf
Kotielaintalouden ylijaamafosfori kasvintuotannossa.pdf
Nautakarjan_vesistokuormitus.pdf
Piennar-ohjeet.pdf
Ravinnekuormituksen vahentaminen suojakaistoilla.pdf
Suunnitellut_toimenpiteet.pdf
Tarhatutkimuksen_lyhennelmaraportti.pdf
Tutkimustuloksia nurmenviljelyn ymparistovaikutuksista2.pdf
Vesien_tila_ja_maatalouden_vesienhoitotoimenpiteet.pdf
Vesistovaikutuksen_arviointi.pdf

Keraajakasvien_kaytto.pdf

Talous

Tilamallit.pdf
Valkuaiskasvit_lypsykarjan_rehuna_Pohjois-Savossa.pdf

Maatila_tyonantajana.pdf

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus