Tuotannon järjestäminen

MTT-Ruukin tietopankki

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT- Ruukin tietopankkiin on koottu aineistoa koulutuksista, seminaareista, tutkimuksista ja muista ajankohtaisista asioista.

Materiaalia löytyy emolehmä- naudanliha- ja peltokasvituotannosta.

Lue lisää tietopankista

Hiehonkasvatuksen ulkoistaminen, opas kasvattajille ja ulkoistajalle

"Oppaassa on selvitetty hiehonkasvatuksen ulkoistamisen liiketaloudelliset hyödyt ja haasteet sekä lypsykarjatilan että hiehonkasvatusyrittäjän näkökulmasta. Selvityksen kohteena ovat rakennustekniset ratkaisut ja rakennuskustannukset uuden navetan rakentamisessa ja vanhojen tuotantorakennusten saneerauksissa sekä vaikutukset tilan työnkäyttöön, rehuntarpeeseen ja pellonkäyttöön. Lisäksi on selvitetty eläin siirtojen järjestäminen, tautiriskit ja niihin varautuminen sekä sopimuskäytännöt. Näiden pohjalta on luotu toimintamallit eri toteutusvaihtoehdoista lypsykarjatilojen ja ammattimaista hiehonkasvatustoimintaa suunnittelevien käyttöön."

Hiehohotelli-Hiehonkasvatuksen ulkoistaminen, opas kasvattajille ja ulkoistajalle. Opas löytyy Savonia-ammatikorkeakoulun Internet-sivuilta.

Lähde: KAUPPINEN, Risto, PARTANEN, Kati, VIITALA, Hannu, MÖNKKÖNEN, Seppo, HAKOLA, Mikko, REPO, Mika, KIVINEN, Tapani, HUUSKONEN, Arto, JOKI-TOKOLA, Erkki, TUURE, Veli-Matti, LÄTTI, Markku, RUOHO, Olli & RAINIO, Vesa. 2011. Hiehohotelli-Hiehonkasvatuksen ulkoistaminen.

 

Apuväline hiehon tuotantokustannuksien laskentaan

eHieho –tuotantokustannuslaskurilla voidaan laskea hiehon kasvatuksen tuotantokustannuksia. eHieho-laskuri on kehitetty apuvälineeksi tuotantokustannusten laskentaan lypsykarjatiloille ja hiehonkasvattajayrityksille.  Laskurin tulokset auttavat selventämään ja erittelemään hiehon kasvatuksen kustannuseriä. Laskurin ovat toteuttaneet Jyri Tuovinen, Marita Jääskeläinen ja Hannu Viitala Savonia-ammattikorkeakoulusta.

eHieho-tuotantokustannuslaskuri löytyy hiehohotelli-hankkeen Internet-sivuilta.

Maitotilabarometri 2012

Maitotilabarometri 2012 –kyselyllä selvitettiin pohjoissavolaisten asiantuntijoiden ja itäsuomalaisten maitotilojen ajatuksia maidontuotannon nykytilanteesta ja tulevaisuudesta.

Lue lisää...

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus