Tuotannon järjestäminen

Hiehonkasvatuksen ulkoistaminen, opas kasvattajille ja ulkoistajalle

"Oppaassa on selvitetty hiehonkasvatuksen ulkoistamisen liiketaloudelliset hyödyt ja haasteet sekä lypsykarjatilan että hiehonkasvatusyrittäjän näkökulmasta. Selvityksen kohteena ovat rakennustekniset ratkaisut ja rakennuskustannukset uuden navetan rakentamisessa ja vanhojen tuotantorakennusten saneerauksissa sekä vaikutukset tilan työnkäyttöön, rehuntarpeeseen ja pellonkäyttöön. Lisäksi on selvitetty eläin siirtojen järjestäminen, tautiriskit ja niihin varautuminen sekä sopimuskäytännöt. Näiden pohjalta on luotu toimintamallit eri toteutusvaihtoehdoista lypsykarjatilojen ja ammattimaista hiehonkasvatustoimintaa suunnittelevien käyttöön."

Hiehohotelli-Hiehonkasvatuksen ulkoistaminen, opas kasvattajille ja ulkoistajalle. Opas löytyy Savonia-ammatikorkeakoulun Internet-sivuilta.

Lähde: KAUPPINEN, Risto, PARTANEN, Kati, VIITALA, Hannu, MÖNKKÖNEN, Seppo, HAKOLA, Mikko, REPO, Mika, KIVINEN, Tapani, HUUSKONEN, Arto, JOKI-TOKOLA, Erkki, TUURE, Veli-Matti, LÄTTI, Markku, RUOHO, Olli & RAINIO, Vesa. 2011. Hiehohotelli-Hiehonkasvatuksen ulkoistaminen.

 

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus