Koneketjut

Rehunkorjuumenetelmien vertailu

Kuljetusetäisyydellä on merkitystä säilörehun korjuumenetelmien kustannuksia vertaillessa. Mallilaskelmassa noukinvaunukorjuu on halvin menetelmä alle viiden kilometrin siirtomatkalla. Ajosilppurikorjuun kustannukset ovat suurimmat siirtomatkasta riippumatta. Toisaalta ajosilppurikorjuu on ajallisesti tehokkain menetelmä. Pyöröpaalikorjuun kustannuksiin vaikuttaa kuormakoko, kuormaustapa sekä kuorman sidontamenetelmä.

Lue lisää...

MPH-paalivaunun työteho ja kannattavuus

MPH–paalivaunun paalinkeruumenetelmä on suunniteltu pyöröpaalien nopeaan keräämiseen ja siirtoon. Sen edut tulevat esille siinä, ettei paaleja tarvitse säilöä pellon reunalla, vaan paalit siirretään navetan läheisyyteen heti paalauksen jälkeen.

Lue julkaisu MPH-paalivaunun vertailusta

Ajosilppurikorjuu

Silppurikorjuu artikkelissa käsitellään säilörehunkorjuuta pääasiassa ajosilppurikorjuun näkökulmasta.Suurimmat traktorikäyttöiset tarkkuussilppurit voidaan laskelmissa käsitellä pienenä ajosilppurina ja korjuuketjut ovat rinnastettavissa toisiinsa,
varsinkin jos tarkkuussilppurilla täytetään erillistä, silppuriyksikön vierellä
täytettävää traktori + perävaunu -yhdistelmää.

Lue lisää...

Noukinvaunukorjuu

Noukinvaunun keskeisin ominaisuus on se, että 1 henkilö hoitaa korjuun ja kuljetuksen. Rehusiilon tiivistäminen jää toiselle henkilölle, mutta kokonaisuudessaan työntekijöiden ja koneiden määrä on alhainen verrattuna muihin korjuumenetelmiin. Lyhyillä siirtoetäisyyksillä noukinvaunun korjuuteho on hyvä, mutta etäisyyden kasvaessa työsaavutus pienenee.

Lue lisää...

Pyöröpaalaus

IMG 1490

Säilörehun pyöröpaalauksella on useita käytännöllisiä etuja. Muovitetut paalit on helppo säilyttää pellon reunalla ja niiden siirto voidaan tehdä vuodenajasta riippumatta. Logistisesti merkittävä tekijä on pyöröpaalin tiiviys.

Lue lisää...

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus