Koneketjut

Pyöröpaalaus

IMG 1490

Säilörehun pyöröpaalauksella on useita käytännöllisiä etuja. Muovitetut paalit on helppo säilyttää pellon reunalla ja niiden siirto voidaan tehdä vuodenajasta riippumatta. Logistisesti merkittävä tekijä on pyöröpaalin tiiviys.

Paalin tilavuuspaino (kg/m3) on aina merkittävästi korkeampi kuin muilla säilörehunkorjuumenetelmillä. Pyöröpaaleja voidaan myös käsitellä kappaletavaran tavoin ja siirtoon soveltuvia kuljetusratkaisuja on paljon. Kanttipaalaus olisi logistisesti vielä tehokkaampi, mutta sen erityispiirteitä ei käsitellä tässä tutkimuksessa. Kanttipaalausta voi vertailla pyöröpaalien kaltaisesti hankkeen tuottamassa rehunkuljetuslaskurissa.

Pyöröpaalauksessa on nykyisin käytössä 2 yleistä menetelmää. Perinteisen pyöröpaalaimen mukana tarvitaan säilörehunkorjuussa erillinen käärintälaite ja sen käyttöön traktori ja kuljettaja. Käärijä siirtää paalit yleensä varastoon pellon reunaan. Jatkosiirto tilalle tehdään rehuntarpeen ja tilan työrytmin mukaan.

IMG 1372

Yhdistelmäpaalaimissa käärintälaite on integroitu paalaimeen ja paalain käärii paalit automaattisesti paalauksen yhteydessä. Logistisesti ensimmäinen hyöty saadaan siitä, että yhdistelmäpaalaimesta paaleja voi jättää pellolle ryppäisiin halutuille paikoille. Toista työntekijää ei tarvita paalauksen aikana, mutta paalit suositellaan siirrettäväksi muovivalmistajien mukaan säilöntälaadun varmistamiseksi 24 tunnin aikana. Siirto voidaan tehdä varastoon pellon reunaan tai suoraan tilalle siirtovaunuja käyttäen. Siirto pellolta suoraan tilalle on logistisesti tehokkain ja vaatii vähiten paalien siirtoa. Toisaalta se vaatii siirtokalustolta ja työntekijältä aikasidonnaista toimintaa yhdistelmäpaalaimen mukana.

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus