Koneketjut

Noukinvaunukorjuu

Noukinvaunun keskeisin ominaisuus on se, että 1 henkilö hoitaa korjuun ja kuljetuksen. Rehusiilon tiivistäminen jää toiselle henkilölle, mutta kokonaisuudessaan työntekijöiden ja koneiden määrä on alhainen verrattuna muihin korjuumenetelmiin. Lyhyillä siirtoetäisyyksillä noukinvaunun korjuuteho on hyvä, mutta etäisyyden kasvaessa työsaavutus pienenee.

Noukinvaunujen teho ja koko on viime vuosien aikana kasvanut ja vaunujen kokoluokat vaihtelevat 30 – 50 DIN m3 välillä. Rehumassan tiiviys on kasvanut, sillä nykyisissä vaunuissa on lähes poikkeuksetta roottorisulloja. Keskimääräinen tilavuuspaino näissä laskelmissa on 230 kg/m3, mutta käytännössä tilavuuspaino vaihtelee rehun kuiva-ainepitoisuuden ja vaunun teknisten ominaisuuksien vuoksi 190 – 290 kg/m3.

Noukinvaunulla korjattaessa rehu säilötään laakasiiloon tai aumaan. Vertailukohtana käytetään yleensä tarkkuus- tai ajosilppurikorjuuta, joiden tuottama säilörehu varastoidaan vastaavalla tavalla. Noukinvaunulla korjattu rehu on yleensä hieman pidempisilppuista, mikä vaikuttaa käsittelyyn ja tilakohtaisiin ruokintaratkaisuihin. Yleisesti ottaen näiden menetelmien välillä korjattu rehu on vertailukelpoista.

KV d net

 

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus