Koneketjut

Ajosilppurikorjuu

Silppurikorjuu artikkelissa käsitellään säilörehunkorjuuta pääasiassa ajosilppurikorjuun näkökulmasta.Suurimmat traktorikäyttöiset tarkkuussilppurit voidaan laskelmissa käsitellä pienenä ajosilppurina ja korjuuketjut ovat rinnastettavissa toisiinsa,
varsinkin jos tarkkuussilppurilla täytetään erillistä, silppuriyksikön vierellä
täytettävää traktori + perävaunu -yhdistelmää.

Ajosilppurin tuntikustannus on korjuuketjun korkein, usein jopa moninkertainen muihin koneisiin verrattuna. Korjuuketjun kannattavuuden kannalta on tärkeintä pitää ajosilppurin työteho (tn/h) mahdollisimman korkeana. Laskelmissa käsitellään kaikkien koneiden kustannuksia tuntikustannuksina, vaikka yleinen urakoitsijoiden laskutusperuste on hehtaarikustannus. Peruslähtökohtana tuntikustannus suosii hyviä peltoja lähellä tilakeskusta, jolloin ajosilppuri voi päästä suurimpiin työsaavutuksiin.

Ajosilppureiden tehoon vaikuttaa suoraan koneiden moottoriteho, mutta säilörehun laatu ja karhotustulos ovat myös merkittäviä työtehoon vaikuttavia tekijöitä. Leveältä työleveydeltä tehty karho (12 – 15 m) mahdollistaa helpon liikkumisen siirtotraktoreille, mutta pitää myös ajosilppurin nopeuden kohtuullisena (4-8 km/h). Maltillinen ajonopeus helpottaa kuorman täyttöä, sillä sivulla ajavalla traktorilla on enemmän aikaa reagoida täytössä tapahtuviin poikkeuksiin. Myös kuorman täyttö maksimikuorman saamiseksi onnistuu paremmin hitaalla vauhdilla.

Rehunsiirron onnistuminen on kokonaistyönsaavutuksen kannalta tärkeää. Ajosilppuri kykenee korjaamaan 30 – 80 tonnia säilörehua tunnissa, mutta saman määrän kuljettaminen vaatii tilanteen mukaisen siirtokaluston. Lyhyillä siirtomatkoilla kuljetus on kohtuullisen helppo järjestää. 1 km siirtoon kuluu 30 km/h nopeudella 2 minuuttia suuntaansa. Siirtoon ja tyhjennykseen kuluu tällöin 5 – 8 minuuttia. Lyhyellä matkalla voidaan toimia 2:lla siirtovaunulla lähes kaikissa olosuhteissa.

Ajosilppuri toimii edullisimmin 2 siirtovaunulla. Jokaisen lisävaunun käyttöönotto lisää kuljetuksessa olevien siirtovaunujen määrää ja aiheuttaa lisää kustannuksia. Vaunukoon kasvattaminen lisää mahdollista siirtomatkaa, sillä kuorman täytön kestoajan kasvaessa toinen siirtoyksikkö ehtii viedä kuormansa yhä kauemmas.

IMG 1624 

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus