Logistiikan suunnittelu

Lannanlevityksen teho

Lannanlevitysteholla on useita tavoitteita ja yleensä työskentelyssä joutuu tekemään kompromissejä. Lannan ravinteiden arvon kannalta tärkein tekijä on levityksen ajoitus. Ravinteet on saatava 1: kasveille oikeana ajankohtana 2: peltoa tiivistämättä.

Levitysteho pienenee, kun siirtomatka kasvaa. Suurimmilla vetoletkulevityksen tehoilla ( yli 100 m3/h) voidaan hyödyntää hyvää levityssäätä tehokkaasti. Toisaalta pienelläkin vaunulla voidaan päästä yli 30 m3/h tehoon, jos siirtomatka on lyhtyt. Kuljetusetäisyyden kannalta se tarkoittaa, ettei siirtomatka ylitä kilometriä. Pienen vaunun etuja ovat edullisuus ja keveys. Tilan omana työnä levitysajankohdan valinta on helpompaa. Omana työnä tehtävälle levitystyölle on varattava aikareservi, jonka voi laskea lantakuutioiden ja työtehon perusteella.

 

Tilamallinnukset tuotannon laajennuksesta

Tilamalleilla pyrittiin kuvaaman tilannetta, jossa yhden lypsyrobotin maitotilalla tuotantoa laajennetaan kahden lypsyrobotin kokoluokkaan. Laskelmissa pyrittiin selvittämään onko laajentaminen taloudellisesti kannattavaa, jos tarvittava lisäpelto sijaitsee kaukana tilakeskuksesta ja kuinka paljon työaika kasvaa tilan laajentuessa. Tilamalleja varten käytettiin case-mallina pohjoissavolaista karjatilaa, jossa testattiin laskentamallia ja simulointia todelliseen tilanteeseen sekä työaikaan.

Tilamalleissa käytettäviä työnmenekkitietoja on koottu TTS:n ylläpitämästä maataloustöiden standardiaikajärjestelmästä.

Lue lisää...

Kuluuko työaika tiellä?

Maatila voi säästää pitkien etäisyyksien päässä oleville lohkoille siirtymiin ja kuljetuksiin kuluvaa aikaa suurentamalla ajonopeutta ja kuormakokoa, vähentämällä kuljetuksen tarvetta tai tehostamalla työmenetelmiä. Lue julkaisu kuluuko työaika tiellä?

Rehunkorjuun kulmakivet

Tärkeimmät tekijät rehunkorjuun logistiikkakustannuksissa ovat:

  • Peltolohkojen etäisyys
  • Siirtovaunun koko/kantavuus
  • Vaunun siirto- ja tyhjennysnopeus
  • Siirtovaunun kustannus
  • Korjuukoneen teho
  • Korjuukoneen kustannus

Sijoittamalla lähtötiedot näiltä sivuilta löytyviin laskureihin voit tarkastella omien rehunkorjuumenetelmiesi kannattavuutta. Samalla voit tarkistaa, minkä tuntipalkan saat kullekin menetelmälle.

Lue lisää...

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus