Logistiikan suunnittelu

Tilamallinnukset tuotannon laajennuksesta

Tilamalleilla pyrittiin kuvaaman tilannetta, jossa yhden lypsyrobotin maitotilalla tuotantoa laajennetaan kahden lypsyrobotin kokoluokkaan. Laskelmissa pyrittiin selvittämään onko laajentaminen taloudellisesti kannattavaa, jos tarvittava lisäpelto sijaitsee kaukana tilakeskuksesta ja kuinka paljon työaika kasvaa tilan laajentuessa. Tilamalleja varten käytettiin case-mallina pohjoissavolaista karjatilaa, jossa testattiin laskentamallia ja simulointia todelliseen tilanteeseen sekä työaikaan.

Tilamalleissa käytettäviä työnmenekkitietoja on koottu TTS:n ylläpitämästä maataloustöiden standardiaikajärjestelmästä.

REKKA -hankkeessa luotujen tilamallien avulla on voitu tarkastella tilannetta, jossa yhden lypsyrobotin kokoluokan maitotila laajentaa kahden lypsyrobotin kokoluokkaan. Tarkastelun tarkoituksen on ollut selvittää, kuinka paljon laajennusvaihtoehdon rehuntuotannon kustannukset muuttuvat, jos laajennukseen tarvittavat lisäpellot sijaitsevat joko 1 kilometrin, 25 kilometrin tai 50 kilometrin päässä tilakeskuksesta.

Lue julkaisu tilamallinnuksista

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus