Logistiikan suunnittelu

Rehunkorjuun kulmakivet

Tärkeimmät tekijät rehunkorjuun logistiikkakustannuksissa ovat:

  • Peltolohkojen etäisyys
  • Siirtovaunun koko/kantavuus
  • Vaunun siirto- ja tyhjennysnopeus
  • Siirtovaunun kustannus
  • Korjuukoneen teho
  • Korjuukoneen kustannus

Sijoittamalla lähtötiedot näiltä sivuilta löytyviin laskureihin voit tarkastella omien rehunkorjuumenetelmiesi kannattavuutta. Samalla voit tarkistaa, minkä tuntipalkan saat kullekin menetelmälle.

Laskureiden tietoa voi hyödyntää muun muassa yksittäistä tekijää tarkastelemalla. Esimerkiksi satotasoa nostamalla lähimmillä pelloilla voi vaikuttaa kokonaistulokseen. Työaikamenekkiä seuraamalla voi huomata, että esimerkiksi 50 tuntia työllistävän paalien siirron voi korvata 15 tunnin rekkaurakoinnilla.

Laskurit antavat tietoa rehun korjuusta karholta varastoon. Ruokinnan kannattavuuteen vaikuttaa moni muukin tekijä, kuten rehun laatu tai navetan ruokintamenetelmät. Sen vuoksi laskurien tulokset  ovat osatekijä. Rehun korjuuvaihe on kuitenkin ajankäytöllisesti kriittisin vaihe koko ruokintaketjussa.

Alla video tiivistävästä rehuvaunusta

Huomaa, että vaunun etuseinä tiivistää kuormaa käännöksen aikana. Tiivistettäesä rehukuorma kahdesti täytön aikana siihen voi mahtua 50% enemmän rehua. Tulos saatiin, kun 10 kuormaa punnittiin tiivistettynä ja kaksi kuormaa mitattiin ilman tiivistystä.

 

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus