Tiet ja liittymät

Maatalouden logistiikkaopas

Maatalouden koneiden ja kaluston vaatimukset tiestöihin ja tieliittymin ovat kasvaneet. Oppaassa selvennetään maatalouden logistiikan vaatiman tiestön rakennetta, liittymätyyppejä, ajokorttiasetusta sekä massoja kuljetuksissa.

Maatalouskäyttöön suunniteltujen liittymien lähtökohtaiset vaatimukset ovat tie ja ympäristöolosuhteet, teiden toiminnallinen ja hallinnollinen luokka, liikennemäärät ja massat, liikenneturvallisuus sekä liittymän tilavaatimukset.

Lue julkaisu maatalouden logistiikkaopas

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus