Varastointi

Lannan varastointi

Lannan ja virtsan varastointitilan tulee olla riittävän suuri, että siihen voidaan varastoida 12 kuukauden aikana kertynyt lanta lukuun ottamatta samana laidunkautena eläinten laidunnuksen yhteydessä laitumelle jäävää lantaa. Lannan varastointitilojen ja lantakourujen tulee olla vesitiiviitä. Rakenteiden ja laitteiden tulee olla sellaisia, ettei lannan varastointitilan tyhjennyksen ja lannan siirron aikana tapahdu vuotoja.

Lue lisää alkuperäisestä lähteestä Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta Finlex.fi

Lisätietoa lannan varastoinnista

Laakasiilon mitoitus

Laakasiilon mitoituksessa ruokinnan tarpeesta voi löytää ohjeiuta siilon leveyteen ja korkeuteen. Korjuuteknisesti siilon rakentamisessa tulisi huomioida mahdolliset tulevaisuuden korjuumenetelmät. Yleensä ottaen siilon ympärille tarvitaan riittävästi tilaa nykyistä suuremmille koneille.

Lue lisää...

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus