Ravinteet

Ravinteet

Ravinteiden tehokas käyttö on kannattavuuden perusta

Karjanlanta on erinomainen ravinnelähde ja maanparannusaine.

Kotieläintilalla karjanlannan hyödyntäminen tuo merkittäviä kustannussäästöjä ja kasvinviljelytilalle tuotuna se lisää maaperän eloperäisen eli orgaanisen aineksen määrää ja ravinteita. Maaperä tarvitsee eloperäistä aineista, koska se lisää maan veden- ja ravinteidenvarastoimiskykyä sekä estää huuhtoutumista ja eroosiota. Hyväkuntoinen maaperä on rakenteeltaan huokoista, mururakenteeltaan pientä ja pyöreää.

Lannan erilaiset käsittelymenetelmät vaikuttavat lannan ravinteiden käyttökelpoisuuteen.

Multaamalla levitetyn lietteen lannoitusvaikutus on huomattavasti suurempi, kuin pintalevitetyn lietteen. Lietettä voi myös ilmastaa, jolloin lietesäiliöön pumpataan ilmaa, minkä johdosta lannan ravinteet ovat paremmin kasvien käytettävissä ja lannan hajuhaitat vähenevät.

Kuivalannan varastoinnissa tapahtuu kompostoitumista, jolloin saadaan eloperäinen aines kasveille käyttökelpoiseen muotoon. Lannan hajuhaitat vähenevät ja ravinteiden lannoitusvaikutus tasapainottuu. Kompostoinnin kautta tapahtuu mahdollisten haitta-aineiden häviäminen sekä mahdollisten rikkakasvien ja kasvitautien puhdistuminen orgaanisesta materiaalista.

 

 
 
 
 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus