Lannan käsittely

Lannan energiakäyttömahdollisuudet

Videossa käsitellään lannan energiakäyttömahdollisuuksia muun muassa biokaasuttamalla. Videossa luennoi Savonia-ammattikorkeakoululta Teija Rantala. Video on kuvattu RAE- ja Kestävä talliympäristö- hankkeiden teemapäivästä 18.4.2013

Kompostointi

Kompostoinnin avulla kuivikeainekseen sitoutuneet ravinteet saadaan tehokkaammin hyötykäyttöön ja lannasta tulee tasalaatuista ja helpommin käsiteltävää. Kompostointi parantaa lannan hygieenisyyttä ja käyttökelpoisuutta, koska se tuhoaa rikkakasvien siemeniä, loisia ja samalla vähentää lannan hajuhaittoja.
 

Lue lisää...

Lannan käsittely biokaasuttamalla

Biokaasua muodostuu eloperäisten materiaalien hajotessa hapettomassa ja riittävän lämpimässä ympäristössä. Maatiloilla syötteiksi sopivat esimerkiksi lanta ja lietteet, kasvintuotannon jätteet, ympäristönhoidolliset kasvit sekä muut peltobiomassat (energiakasvit). Mikrobit hajottavat materiaaleja pienempiin osiin, jolloin hajotuksen lopputuotteena muodostuu pääasiassa metaania (n. 60 %) ja hiilidioksidia (n. 40 %) sisältävä kaasuseos. Tietokortti lannan käsittelystä biokaasuttamalla.

Lannan käsittelyteknologiat

Ravinnehävikit euroiksi -hanke järjesti tietopäivän Maaningalla 2012. Lannan käsittelyteknologiat ja lopputuotteiden käyttökelpoisuus ravinteina aiheesta oli luennoimassa MTT Mikkelistä Sari Luostarinen. Julkaisussa on tietoa esimerkiksi kompostoinnista, separoinnista ja biokaasuteknologiasta. Julkaisu lannan käsittelyteknologiasta.

Lue lisää...

Lietteen voi separoida mekaanisesti tai kemiallisesti

Lietelannan separointi erottelee lietteessä kuiva-aineen ja nesteen. Separoinnista on hyötyä, koska erotetun kuiva-aineen ja nesteen ravinnepitoisuudet ovat erilaiset. Tällöin ne voidaan kohdentaa paremmin peltojen lannoituksessa. Esimerkiksi fosforiköyhille pelloille saadaan arvokasta lannoitetta separoidun lannan kuiva-aineesta ja nestepitoinen aines voidaan levittää lohkoille, joissa fosforipitoisuudet ovat korkeat. 

Kemiallisessa separoinnissa lisätään lietteeseen rautakemikaalia ja lopuksi kuiva-aine vielä puristetaan mekaanisesti nesteestä erilleen. Mekaanisessa separoinnissa Kuiva-aine vain puristetaan ilman kemiallista käsittelyä. Kemiallisen separoinnin kustannukset tulevat siten hieman kalliimmaksi.

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus