Lannan varastointi

Kuivalannan varastointi ja käsittely

Lantalan on oltava vesitiivis, eikä sen tyhjennyksenkään tai lannan siirron aikana saa aiheutua vuotoja. Lantalan on oltava niin suuri, että sinne mahtuvat koko vuoden aikana kertyvät lannat ja virtsat. Tilavuudesta on mahdollista poiketa, jos vuoden aikana kertyvästä lannasta vähennetään laidunnuksessa laitumelle jäävä lanta, toiselle viljelijälle luovutettu lanta tai jatkojalostukseen käytetty lanta.

Kompostointi

Kompostoinnin avulla kuivikeainekseen sitoutuneet ravinteet saadaan tehokkaammin hyötykäyttöön ja lannasta tulee tasalaatuista ja helpommin käsiteltävää. Kompostointi parantaa lannan hygieenisyyttä ja käyttökelpoisuutta, koska se tuhoaa rikkakasvien siemeniä, loisia ja samalla vähentää lannan hajuhaittoja.

Aumaaminen

Kuivalannan aumaaminen (ent. patterointi) on lannan varastointia aumassa peltolohkolla tai peltolohkon läheisyydessä siten ettei siitä aiheudu vesistöjen pilaantumisvaaraa. Kuivalantaa voidaan siis poikkeustilanteissa varastoida muualle kuin kotieläinsuojan yhteydessä olevaan lantalaan.

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus