Ravinnetaseet

Ravinnetaseet-ohje

"Ravinnetase on laskentamenetelmä, jonka avulla seurataan maatalouden ravinnevirtoja. Ravinnetaseita on useita erilaisia, esim. peltotase, porttitase, karjantase ja lantatase. Kun lasketaan pellolle lisättyjen ja pellolta poistettujen ravinnemäärien erotus eli peltotase, saadaan selville, miten hyvin lannoitteiden ravinteet on saatu hyödynnettyä." Julkaisu ravinnetaseista.

Lähde: MAASEUTUVIRASTO. 2008. Ravinnetaseet. Ympäristötuen lisätoimenpide lannoituksen ja sadon ravinnemäärien seurantaan. Edita Prima Oy.

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus