Ravinteet ja lannoitus

25.4.2019 Separoitua tietoa lannasta ja ravinteista, Ravinnenki- ja Lantalogistiikka-hankkeen tulosseminaari Kuopiossa, myös etäyhteys

Maatilayrittäjä ja maatalouden asiantuntija, tule mukaan Lantalogistiikka ja Ravinnerenki -hankkeiden yhteiseen tulosseminaarin! Tarjolla on tuoreita tuloksia Luonnonvarakeskuksen uusista tutkimuksista ja runsaasti ajankohtaisia puheenvuoroja lannan ja ravinteiden tehokkaasta käytöstä, maaperän kasvukuntoa unohtamatta.

Ilmoittaudu mukaan: https://bit.ly/2VX7Cpe

Seminaarin alustava ohjelma:

9.00 Aamukahvit

9.20 Aamupäivän puheenvuorot:

Seminaarin avaus, Teija Rantala, Savonia

Separoinnin kannattavuustekijät, separoitu kuivajae biokaasulaitoksen syötteenä, Ville Pyykkönen, Luke

Separoitu kuivajae kuivikkeena, Lilli Frondelius, Luke

Separointi - käytännön kokemukset, Jussi Ahonen, YSAO

Lantaidean palkitseminen, Pasi Eskelinen, Savonia

11.40 Lounastauko (lounas tarjotaan 100 ensimmäiselle osallistujalle)

12.30 Iltapäivän puheenvuorot:

Ohjelmakauden 2021-2027 suuntaviivoja, N.N.

Pellon tiivistyminen, lietelannan hapotus, Mari Räty, Luke

Järviruoko maanparannusaineena, Päivi Jokinen, ProAgria

Ravinnetaseet avuksi lannoituksen suunnitteluun, Tiina Hyvärinen, ProAgria

Nurmien fosforilannoitus, Arja Mustonen, Luke

Mallinnuksella tehokkuutta ravinteiden käyttöön, Markus Huttunen, SYKE

Lietelannan täsmälevitys, Juha Kilpeläinen, Karelia

15.00 Seminaari päättyy

Seminaarin puheenjohtajana toimii maatalousyrittäjä Perttu Sirviö.

Biohiili maataloudessa

Biohiili on orgaanisen materiaalin hiiltymisjäännöstä, jota voidaan käyttää maataloudessa maanparannusaineena. Biohiilen huokoisen rakenteen ansiosta sillä on suuri ominaispinta-ala ja se on yleensä alkalinen ja negatiivisesti varautunut. Näiden ominaisuuksien ansiosta biohiili voi maahan lisättynä pidättää ravinteita, vettä ja vierasaineita sekä lisätä maan ilmavuutta, parantaa maan pH:ta ja kationinvaihtokapasiteettia. Tietokortti biohiilestä.

Lue lisää...

Lietelannan multaus

Lietelannan multaus on levitysmenetelmä, jossa lietelanta/virtsa sijoitetaan tai sekoitetaan maaperään levityksen aikana. Multaukseen soveltuu kalusto, joka tekee vähintään 5 cm viillon pellon pintaan ja ruiskuttaa lietteen paineella syntyneeseen uraan. Tietokortti lietelannan multauksesta.

RAE-tilojen toimenpidesuositukset

Tilakäynneillä kartoitettiin tilan nykytilanne ja annettiin toimenpidesuosituksia mm. viljelykiertoon, lannanlevitykseen ja vesitalouteen liittyen. Yleisimmät suositukset olivat typensitojakasvien ja syväjuuristen viljelykasvien lisääminen laitumiin ja säilörehunurmiin. Typensitojakasvien tehtävänä on sitoa ilmasta typpeä, jolloin lannoitustasoa voi vähentää. Syväjuuriset kasvit parantavat maan rakennetta ja lisäävät biologista aktiivisuutta. Tietokortti toimenpidesuosituksista.

Lihaluujauhon lannoituskäyttö

"Lihaluujauho valmistetaan teurastamojätteestä. Lihaluujauho kuuluu orgaanisiin seoslannoitteisiin ja sen NPK-koostumus on 8-6-0. Tutkimusten mukaan lihaluujauhon fosfori on erittäin vaikeasti liukenevaa."

Julkaisu lihaluujauhon käyttöstä.

Lähde: KIVELÄ, Jukka, LAUKKANEN, Veikko, MAASOLA Miia ja KIRKKARI Anna-Maija. 2005. Lihaluujauho lannoitteena - käyttäjän kokemukset. Työtehoseuran raportteja ja oppaita 17.

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus