Säädökset

Ympäristönsuojelulaki ja nitraattiasetus

Maatilan kaikessa toiminnassa tulee noudattaa ympäristönsuojelulakia ja nitraattiasetusta. Nitraattiasetus koskee kaikkia maatiloja ja asetuksella määritellään muun muassa  lannan säilytykseen, varastointiin ja levitykseen liittyviä yksityiskohtia. Nitraattiasetus lannan säilytyksessä, levityksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa ympäristöehtoja sekä nitraattiasetusta.

Tässä linkissä valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta eli tutummin nitraattiasetus.

 

Tässä Nitraattiasetus ja sen tulkinta-opas viljelijöille

 

 
Savonia EU - maatalousrahasto Vipuvoimaa EU:lta ELY-keskus